به گزارش برنا برنامه شب گذشته ماه عسل میزبان دختر جوانی بود که نه می توانست ببنید نه حرف بزند و نه بشنود.

مادر این دختر (نازنین) در خصوص او می گوید: تا چهار ماهگی مشکلش چندان مشخص نبود اما بعد از 4 ماهگی به مشکل بینایی و شنوایی‌اش پی بردیم و در نهایت به دلیل اینکه ناشنوا بود نمی‌توانست حرف هم بزند.

وی ارتباط‌گیری با نازنین را شبیه ارتباط هلن کلر با اطرافیانش می داند و می گوید: ارتباط گیری با نازنین از طریق دست هایش است به این شکل که هر چیزی را به صورت شکل و نقاشی درآوردیم و کف دست او می‌نویسم. چشم و گوش و زبان نازنین دست‌هایش است.

مادر نازنین می گوید: همه گفتند که بریل به او یاد بدهید با کمک مربیانش این کار را انجام دادم اما محور ارتباط را یادگیری زبان فارسی گذاشتم تا نازنین با همه افراد بتواند ارتباط بگیرد.

یادآور می شود نازنین در حال حاضر در مدرسه ناشنوایان تحصیل می کند و معدلش هم 19.93 است